facebook
Aktualności
ZAOSTRZENIE KONTROLI NA GRANICACH ZEWNĘTRZNYCH UE

Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen. Nowe regulacje dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych zaczęły obowiązywać 7 kwietnia 2017 roku.

   Rozporządzenie zmieniające przepisy kodeksu granicznego strefy Schengen zostało przyjęte przez Radę Europejską 7 marca 2017 roku. Ma ono być ważnym elementem w walce z terroryzmem, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo obywateli europejskich. Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie zobowiązane są do regularnego sprawdzania w bazach danych wszystkich osób przekraczających granice zewnętrzne Unii, w tym także jej obywateli, w celu stwierdzenia, czy nie zagrażają one porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu wewnętrznemu. Zaostrzone kontrole mają obowiązywać na wszystkich granicach zewnętrznych (powietrznych, lądowych, morskich), zarówno przy wjeździe jak i wyjeździe. Wspomniane bazy danych to m.in. system informacyjny Schengen (SIS), a także baza danych Interpolu o skradzionych lub utraconych dokumentach podróży (SLTD). 
   Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej i może ją wydłużyć. Rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej zapewniła, że Straż Graniczna podjęła działania mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków zmian w przepisach, a jej pracownicy dołożą wszelkich starań, aby kontrole przebiegały sprawnie i bez zakłóceń. Sytuacja na granicach będzie na bieżąco monitorowana, a w razie potrzeby uruchamiane będą dodatkowe stanowiska odpraw. 
   W przypadku przewozów towarowych poza granice Unii Europejskiej zmiana w przepisach może przełożyć się na wydłużenie czasu tranzytu.