facebook
Aktualności
USTAWA O TACHOGRAFACH PRZYJĘTA - ZMIANY OD CZERWCA

Rada Ministrów przyjęła przełożony przez ministra infrastruktury projekt ustawy o tachografach. Nowe zapisy wejdą w życie już w czerwcu.

   Nowa ustawa ma za zadanie zwiększyć sprawność kontroli systemu oraz egzekwowania przepisów socjalnych obowiązujących w transporcie drogowym. Przewidziano w niej także regulacje, które zwiększą bezpieczeństwo przewozów drogowych poprzez wprowadzenie nowych wymagań względem systemu tachografów. Nowe rozwiązania konstrukcyjne dotyczące tachografów, na których wdrożenie pozwalają nowe przepisy, ograniczą ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania. Obowiązywać będą nowe zasady instalacji, naprawy i sprawdzania tachografów, a także zakaz reklamowania i sprzedaży urządzeń służących do manipulowania nimi. Za złamanie tego zakazu będzie grozić kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.
   Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami działalność warsztatów serwisujących tachografy (analogowe i cyfrowe) regulują dwie oddzielne ustawy: prawo o miarach oraz o systemie tachografów cyfrowych. Nowa ustawa wprowadzi pełną spójność w tym obszarze poprzez wprowadzenie jednolitych rozwiązań dla obu typów tachografów, a także poprzez jasne określenie wymagań wobec wspomnianych warsztatów oraz pracujących w nich techników.
   Zezwolenia wydane warsztatom na prowadzenie działalności związanej z instalacją, sprawdzaniem, przeglądami i naprawami tachografów cyfrowych zachowają ważność po wejściu ustawy w życie, jednakże warsztaty te będą musiały dostosować swoją działalność do nowych wymagań w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia ustawy w życie. W przypadku warsztatów serwisujących tachografy analogowe, będą one mogły kontynuować swoją działalność do momentu wygaśnięcia ważności zezwolenia. Co ważne, ustawa zakłada możliwość wydania jednego zezwolenia na prowadzenie działalności serwisowej wszystkich rodzajów tachografów, a także wygasza możliwość prowadzenia działalności serwisowej przez przewoźników i podmioty, których działalność może naruszać bezpieczeństwo systemu tachografów.
   Nowa ustawa zawiera także zapisy regulujące kwestie homologacji i świadectw funkcjonalności obu generacji tachografów, które są zgodne z wymaganiami unijnymi. Doprecyzowany został sposób postępowania w przypadku wprowadzania modyfikacji programowych lub sprzętowych w systemie funkcjonowania tachografów.
   Według nowych przepisów w przypadku uzasadnionego podejrzenia podłączenia niedozwolonego urządzenia do tachografu funkcjonariusz służby kontrolnej będzie mógł skierować kontrolowany pojazd do autoryzowanego warsztatu celem dalszej, bardziej szczegółowej inspekcji. Jeżeli podejrzenia się potwierdzą i warsztat stwierdzi obecność niedozwolonego urządzenia manipulacyjnego, koszty sprawdzenia poniesie przewoźnik. Jeżeli podejrzenia okażą się bezpodstawne – kosztami obciążony zostanie Skarb Państwa.
   Inspekcja Transportu Drogowego wykrywa rocznie średnio ok. 1500 przypadków niedozwolonej ingerencji w dane rejestrowane przez tachograf, co więcej – statystyki Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wskazują na to, że liczba manipulacji systematycznie wzrasta. 
   Nowa ustawa ma obowiązywać od 1 czerwca 2018 roku, przy czym część jej zapisów zacznie obowiązywać w innych terminach.
  
  
Na podst. WPN, Wyborcza.biz, Gazeta Prawna