facebook

Transport ADR

Zaprzszamy do skorzystania z naszych usług w transporcie ADR. Nasi kierowcy posiadają
odpowiednią wiedzę, wyposażenie oraz wieloletnie doświadczenie w transporcie tego typu
towarów na trasach bałkańskich.

Jest to o tyle bardzo ważne, ponieważ transport ADR w rejon Bałkanów i Turcji jest trudny,
wymagający pełnego profesjonalizmu oraz umiejętności radzenia sobie w tamtejszych warunkach.
Transport ADR jest wymagającym przedsięwzięciem dla każdego przewoźnika.

ADR


Transport drogowy materiałów niebezpiecznych został zunifikowany międzynarodową konwencją
ADR z 1957r
ustanowioną przez kraje europejskie w Genewie, zawierającą sformułowane
przepisy i stosunki prawne pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz szczegółowe przepisy i warunki
przewozu towarów mogących stanowić zagrożenie 
dla środowiska, zwierząt i ludzi.
Konwencja wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego jest aktualizowana w cyklach
dwuletnich 
przypadających na lata nieparzyste.

Kraje będące aktualnie sygnetariuszami konwencji (stan na 2014r.)
Albania, Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria,
Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Irlandia, Islandia, Kazachstan, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia,
Malta, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja,
Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy