facebook
Aktualności
SŁABNIE KONDYCJA POLSKIEGO RYNKU TRANSPORTOWEGO

Jak donosi Rzeczpospolita, po okresie dynamicznego wzrostu kondycja naszej branży transportowej zaczyna słabnąc. W najnowszych wynikach sprzedaży samochodów użytkowych Polska wypada słabo na tle pozostałych państw unijnych.

   Organizacja europejskich producentów ACEA ogłosiła we wtorek, że w pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku unijny rynek samochodów dostawczych, ciężarówek i autobusów wzrósł o 4,2% w stosunku do danych z analogicznego okresu zeszłego roku. W niektórych krajach, np. w Hiszpanii czy Portugalii, zanotowano wzrost przekraczający 10%. Tymczasem wyniki Polski, której udało się jedynie utrzymać poziom zbliżony do zeszłorocznego, wskazują na spowolnienie rozwoju naszej branży transportowej. 
   Gazeta podaje kilka innych faktów zdających się potwierdzać tę tezę. Okazuje się, że od początku 2017 roku o niemal 1% zmalał w Polsce popyt na samochody dostawcze, a o ponad 3% - na ciągniki siodłowe. Spada liczba rejestrowanych w naszym kraju pojazdów użytkowych powyżej 3,5 tony (w samym tylko czerwcu zanotowano spadek o 1,7%). Jedyny wyjątek stanowią tu autobusy, których zarejestrowano w czerwcu o 39% więcej, niż w czerwcu 2016 roku.
   Jako przyczyny takiego stanu rzeczy Rzeczpospolita wymienia między innymi spadek poziomu frachtów oraz deficyt pracowników. W pierwszym kwartale 2017 roku blisko 40% przedsiębiorstw transportowych informowało o spadku liczby zleceń, co niestety nie wpływa korzystnie na wypłacalność firm i powoduje wzrost ogłaszanych upadłości. Kolejny poważny problem to fakt, że w Polsce brakuje około 100 tysięcy kierowców, a 20% firm transportowych przyznaje się do stałych problemów z obsadzaniem kursów. 
   Zdaniem gazety na kondycję naszej branży transportowej w najbliższej przyszłości będą także miały wpływ zmiany w przepisach unijnych (np. te związane z płacami minimalnymi), które odbiją się negatywnie na konkurencyjności polskich firm, a także rosnąca konkurencja przewoźników z innych krajów, np. Rumunii.
  
Na podst. Rzeczpospolita