facebook
Aktualności
POSZERZENIE UE W KIERUNKU BAŁKANÓW ZACHODNICH PRIORYTETEM?

Siedem krajów Europy Centralnej opowiedziało się za przyspieszeniem procesu rozszerzania Unii Europejskiej. Ich zdaniem członkostwo krajów zachodniobałkańskich jest kwestią priorytetową.

   Szefowie dyplomacji krajów będących członkami Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) oraz Austrii, Słowenii i Chorwacji spotkali się w Budapeszcie w celu omówienia bieżących kwestii związanych m.in. ze współpracą infrastrukturalną, migracją, sytuacją na Ukrainie oraz w rejonie Bałkanów. 
   Uczestnicy spotkania zgodnie opowiedzieli się za przyspieszeniem negocjacji w sprawie członkostwa Serbii oraz Czarnogóry w strukturach europejskich oraz rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z pozostałymi krajami. Ich zdaniem brak działań zmierzających w kierunku jak najszybszego przyłączenia krajów Bałkanów Zachodnich do UE może skutkować poważnymi wyzwaniami w sferze bezpieczeństwa w całej Europie Środkowej.
   Utrzymujące się napięcia pomiędzy Serbią a Kosowem, jak również podziały na tle etnicznym, które nadal stanowią duży problem w takich krajach, jak Macedonia czy Bośnia i Hercegowina, stanowią zagrożenie dla stabilności w regionie. Zdaniem szefów dyplomacji krajów Europy Środkowej, kraje bałkańskie powinny otrzymać pomoc w procesie wdrażania reform, które są niezbędne do otrzymania statusu kraju członkowskiego UE.
   Albania i Macedonia posiadają status państw kandydujących do UE, ale nie rozpoczęły jeszcze negocjacji akcesyjnych, natomiast Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo to kraje, które nie mają jeszcze nawet statusu państw kandydujących.