facebook

Macedonia

Stolica: Skopje
Obszar: 25 713 km2
Ludność: około 2,1 mln mieszkańców
Strefa czasowa: GMT+1; czas letni: GMT+2 (od końca marca do końca października)
Waluta: 1 denar macedoński (MKD) = 100 deni.

Ważniejsze święta w 2015r:

1 Styczeń Nowy Rok (Нова Година, Nova Godina)
2 Styczeń Nowy Rok (Нова Година, Nova Godina)
7 Styczeń Boże Narodzenie (prawosławne)
10 Kwiecień Prawosławny Wielki Piątek (Велики Петок, Veliki Petok)
12 Kwiecień Wielkanoc prawosławna
13 Kwiecień Prawosławny Poniedziałek Wielkanocny
1 Maj Święto Pracy (Ден на трудот, Den na trudot)
17 Lipiec Koniec Ramadanu (Рамазан Бајрам, Ramazan Bajram)
2 Sierpień Dzień Republiki (Ден на Републиката, Den na Republikata)
8 Wrzesień Dzień Niepodległości (Ден на независноста, Den na nezavisnosta)
11 Październik Dzień Rewolucji (Ден на востанието, Den na vostanieto)
23 Październik Dzień Macedońskiegj Walki Rewolucyjnej (Ден на македонската револуционерна борба, Den na makedonskata revolucionarna Borba)
8 Grudzień Dzień św.Klemensa Ochrydyńskiego (Св. Климент Охридски, Sv. Kliment Ohridski)


Dokumentem podróży na wjazd, tranzyt i na pobyt w celach turystycznych do 90 dni jest paszport.
Turysta indywidualny podlega obowiązkowi meldunkowemu, który winien dopełnić w najbliższej komendzie policji
w ciągu 3 dni od daty przekroczenia granicy.
Wymagane międzynarodowe ubezpieczenie komunikacyjne

– zaleca się posiadania ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wyposażenie pojazdu:

- pasy bezpieczeństwa obowiązkowe na przednich siedzenia, na tylnych o ile są zamontowane
- trójkąt ostrzegawczy
- apteczka
- komplet zapasowych żarówek
- gaśnica (obowiązkowa w autokarach i samochodach ciężarowych)
- kask ochronny dla motocyklisty
– min. głębokość rzeźby bieżnika opon – 1 mm (autokar – 2 mm)

Zimowe wyposażenie pojazdu
W okresie od 15 listopada do 15 marca samochody poruszające poza terenem zabudowanym winny być wyposażone:
1. pojazdy do 3,5 tony
- opony zimowe na wszystkich kolach pojazdu o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 4 mm
- jeżeli ma w wyposażeniu łańcuchy przeciwślizgowe mogą posiadać opony letnie o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 4 mm
2. pojazdy z napędem na 4 koła (4WD)
- opony zimowe na wszystkich kołach o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 6 mm
- jeżeli w wyposażeniu znajdują się łańcuchy przeciwślizgowe mogą posiadać opony letnie o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 6 mm
3. pojazdy powyżej 3,5 tony
- opony zimowe na wszystkich kołach o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 6 mm
- jeżeli w wyposażeniu znajdują się łańcuchy przeciwślizgowe mogą posiadać opony letnie o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 6 mm
- łopata do odgarniania śniegu

Pojazd wyposażony w łańcuchy przeciwślizgowe nie może przekraczać prędkości 70 km/h.

Zakaz używania opon kolcowanych.