facebook
Aktualności
„KOLEJ NA POLSKĘ”

„Kolej na Polskę” - niezależna inicjatywa, która ma wesprzeć Polskę w jej dążeniach do stania się hubem logistycznym w projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku, zyskała poparcie Ministerstwa Rozwoju. Co dalej?

   Nowy Jedwabny Szlak, znany również pod nazwą „Jeden Pas, Jedna Droga”, to ogłoszony w 2013 roku plan chińskiego prezydenta Xi Jinping, zmierzający do ożywienia starożytnej drogi handlowej łączącej Chiny, Azję Centralną oraz Europę. Zakłada on utworzenie sieci korytarzy transportowych między Chinami i Unią Europejską, w których skład mają wejść nie tylko drogi, kolej (w tym także Kolej Dużych Prędkości), połączenia morskie czy lotnicze, ale również rurociągi oraz infrastruktura telekomunikacyjna.
   W to, że Polska ma szansę odegrać istotną rolę w strukturze Nowego Jedwabnego Szlaku, nikt już dzisiaj nie wątpi. Nasz kraj ma doskonałą lokalizację i wielkie ambicje, by stać się dla Chin przewodnikiem po europejskich rynkach. „Projekt Nowego Jedwabnego Szlaku bez wątpienia zrewolucjonizuje rynek usług logistycznych – mówi Prezes Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów, Mariusz Gerałtowski. - Polska ze względu na swoje położenie geograficzne jest naturalnym pretendentem do stania się głównym dystrybutorem towarów z dalekiego wschodu w Europie”. 
   W czerwcu tego roku pod patronatem PSML wystartowała inicjatywa utworzenia projektu „Kolej na Polskę - centralny hub przeładunkowy Jedwabnego Szlaku w sercu starego kontynentu”, a w skład niezależnej grupy projektowej weszli przedstawiciele branż, których chiński projekt „Jeden Pas, Jedna Droga” dotyczy bezpośrednio. „W warunkach narastającego zainteresowania i konkurencji w ramach projektu Nowego Jedwabnego Szlaku konieczne jest spójne działanie i sprawne podejmowanie decyzji. Te działania zmierzać powinny do wykorzystania szans stworzenia w Polsce hubu przeładunkowego” – mówi Karolina Gorzelak, Koordynator Projektów Intermodalnych w specjalnym nagraniu przygotowanym z okazji uruchomienia projektu.
   Inicjatorzy podkreślają, iż ograniczenie funkcji Polski jedynie do funkcji kraju tranzytowego zaszkodzi polskiej gospodarce oraz osłabi pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej wymiany handlowej. Dlatego też głównym zadaniem grupy projektowej jest aktywizacja oraz zwiększenie znaczenia Polski w chińskim projekcie. „Będziemy mobilizować środowisko dookoła tematu hubu i we współpracy z instytucjami, firmami i administracją opracujemy rekomendacje w zakresie uruchomienia centralnego hubu przeładunkowego w Polsce” – zapowiada Tomasz Sączek, założyciel Teslog oraz Lider Projektu.
   Przedstawiciele instytucji i firm zaangażowanych w projekt mają za sobą dwa owocne spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju (w październiku oraz w grudniu tego roku). W ich wyniku wypracowana została strategia działania oraz szczegółowy plan realizacji projektu „Kolej na Polskę”. Grupa projektowa stoi teraz przed kolejnymi ważnymi zadaniami, w tym zdefiniowaniem celów i zakresu projektu, ustaleniem mierników skuteczności i efektywności podejmowanych działań oraz określeniem obszarów tematycznych, które będą podejmowane w ramach Projektu. Sfinalizowanie fazy koncepcyjnej zaplanowano na luty 2018 roku. Po tym etapie Projekt wejdzie w fazę intensyfikacji działań i realizacji planu w oparciu o bilateralną współpracę pomiędzy administracją rządową a środowiskiem biznesowym reprezentowanym przez członków Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów.
  
Na podst. psml.pl