facebook
Aktualności
KIEROWCA ZAWODOWY POTRZEBNY OD ZARAZ

Polska branża transportowa jest jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się w Europie. Szacuje się, że około 25% międzynarodowych transportów drogowych na naszym kontynencie realizowanych jest przez samochody z polskimi rejestracjami. Jest jeden problem – brakuje nam kierowców.

   Przewoźnicy już od kilku lat sygnalizują problem i apelują o zmiany w systemie edukacji, które pozwoliłyby na kształcenie przyszłych kierowców. W 2016 roku po 30 latach przerwy Ministerstwo Edukacji zadecydowało o przywróceniu na listę zawodów kierowcy-mechanika. Powstało około 50 klas kształcących na tym kierunku. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD) szacuje, że w tym roku ruszy kolejnych 60 klas. Ten 120 % wzrost nie tylko stanowi potwierdzenie ogromnego zapotrzebowania, a co za tym idzie – rosnącej popularności tego zawodu, ale również stanowi dowód, że decyzja Ministerstwa była trafna. 
   Kolejna kwestią do rozważenia jest możliwość kształcenia kierowców na kategorie prawa jazdy wyższe niż kategoria B. Podstawa programowa musi nadążać za potrzebami gospodarki, a te są ogromne. Szacuje się, że polska branża transportowa potrzebuje blisko 100 tysięcy kierowców na samochody ciężarowe. Absolwenci kierunku kierowca-mechanik niestety nie posiadają prawa jazdy kategorii C i E, co oznacza, że chcąc wykonywać zawód kierowcy samochodu ciężarowego muszą dokształcać się na własną rękę. Obecnie koszty zdobycia wspomnianych uprawnień wynoszą średnio 10 000 zł, co dla mniej zamożnych jest barierą nie do przebycia. Jednak jak zapewnił Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Ministerstwo Edukacji jest otwarte na rozmowy z branżą transportową o tym, jak znaleźć kompromis w tej sprawie.
   Tymczasem braki kadrowe nasza rodzima branża uzupełnia pracownikami z  zagranicy. Według danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), wydającego świadectwa upoważniające do wykonywania zawodu kierowcy cudzoziemcom spoza UE, liczba wydanych pozwoleń rośnie lawinowo. W 2013 r. wydano około 5 tysięcy takich świadectw, a w zeszłym roku już ponad 41 tysięcy. W sumie w ciągu ostatnich pięciu latach wydano około 100 tysięcy świadectw pozwalających wykonywać zawód kierowcy. Większość z nich otrzymali kierowcy z Ukrainy, Białorusi i Rosji.
    
Na podst. Wyborcza, Onet Biznes
Fot. Wikipedia/Veronica538