facebook
Aktualności
Już niedługo szczyt UE – Bałkany Zachodnie

Zastrzyk nowej energii w relacjach na linii UE - Bałkany Zachodnie – to główny cel przyświecający szczytowi, który odbędzie się 17-go maja 2018 roku w stolicy Bułgarii.

   Szczyt w Sofii, który zgromadzi głowy państw lub rządów z państw członkowskich UE, a także przywódców krajów partnerskich z Bałkanów Zachodnich (Albanii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Macedonii i Kosowa), ma również na celu potwierdzić zaangażowanie UE na rzecz partnerów z Bałkanów Zachodnich i ponownie podkreślić przynależność regionu do europejskiej rodziny. Szczyt będzie się koncentrować na zagadnieniu łączności w celu poprawy połączeń z Bałkanami Zachodnimi i regionem. Chodzi o łączność zarówno w kontekście infrastruktury, jak i w kontekście łączności cyfrowej i ludzkiej.
   "Będziemy dążyć do wzmocnienia połączeń zarówno z regionem, jak i w jego obrębie. To obejmuje szeroki zakres działań od zwiększenia inwestycji w infrastrukturę transportową, poprzez zwielokrotnienie wymiany edukacyjnej i kulturalnej, po ułatwienie i przyspieszenie komunikacji między naszymi obywatelami. Celem tego szczytu będzie również wzmocnienie współpracy w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym bezpieczeństwa i migracji. " - zapowiedział w lutym tego roku Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, który wraz z Przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem będzie przewodniczył szczytowi.
   Donald Tusk w dniach 24-27 kwietnia podróżował po Bałkanach Zachodnich i odbył spotkania z liderami wszystkich krajów partnerskich w celu omówienia obustronnych stosunków z UE i przygotowania się do zbliżającego się szczytu. 
   Przy okazji szczytu prezydencja bułgarska zaplanowała szereg imprez towarzyszących, które mają zaprezentować różnorodność stosunków UE – Bałkany Zachodnie wykraczających poza szczebel rządowy. W dniu 16-go maja Europejska Rada Spraw Zagranicznych i Centrum Studiów Europejskich im. Wilfrieda Martensa organizują konferencję "W dialogu z Bałkanami Zachodnimi: tworzenie regionu wzrostu, bezpieczeństwa i łączności na drodze do Europy". Ponadto w tym dniu Bułgarskie Forum Liderów Biznesu organizuje wydarzenie "Perspektywy inwestycyjne: Bałkany Zachodnie", które ma koncentrować się na potencjale gospodarczym Bałkanów Zachodnich oraz horyzontach inwestycyjnych w regionie.
   W dniu 17-go maja Światowe Forum Gospodarcze wraz z prezydencją bułgarską współorganizuje strategiczny dialog o Bałkanach Zachodnich. Celem będzie rozwój partnerstw publiczno-prywatnych w celu wspierania inwestycji w regionie, a 18-go maja podczas Wiedeńskiego Forum Gospodarczego odbędą się "Sofia Talks 2018", poświęcone regionalnej współpracy gospodarczej.
   Ponadto Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) uruchomiła szlak dziedzictwa kulturowego UE-Bałkany Zachodnie. W ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego zorganizowanych zostanie wiele inicjatyw i wydarzeń promujących bogate dziedzictwo kulturowe Bałkanów Zachodnich.
  
Na podst. consilium.europa.eu
Fot. Council of the European Union
http://www.consilium.europa.eu/en/infographics/western-balkans-economy/