facebook
Aktualności
Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zapowiadają kolejny strajk

Pracownicy ITD w zorganizowanym przez związki zawodowe referendum opowiedzieli się za akcją protestacyjną. Strajk może zacząć się już we wrześniu.

   Wyjątkowo skrupulatne i dokładne kontrole ciężarówek oraz pouczenia zamiast mandatów – taką formę może przybrać strajk inspektorów ITD. W swoich postulatach przesłanych w oficjalnym liście do premiera Mateusza Morawieckiego związkowcy domagają się przede wszystkim uznania ITD za służbę mundurową oraz uregulowania kwestii zarobków, które różnią się od siebie w zależności od województwa. W opinii związkowców problem niejednolitych pensji i zasad zatrudnienia może być rozwiązany poprzez oddzielenie ITD od urzędów wojewódzkich. 
   W przypadku braku odpowiedzi ze strony polskich władz Związek Zawodowy Inspektorów Transportu Drogowego zapowiada akcję protestacyjną. Jako możliwy termin jej rozpoczęcia wskazuje się pierwszy dzień września. 
   W maju zeszłego roku pracownicy ITD przeprowadzili strajk ostrzegawczy, mający na celu zwrócenie uwagi władz na problem pauperyzacji zawodu inspektora ITD oraz opóźnienia w rozpoczęciu procesu legislacyjnego nad ustawą o inspekcji transportu drogowego, która miała nadać inspektorom uprawnienia służb mundurowych. Wówczas akcja także przybrała formę strajku włoskiego, polegającego na skrupulatnych kontrolach polskich przewoźników.
  
  
Fot. Karol Szadkowski (AMZ Kutno)/Wikipedia
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl