facebook
Aktualności
Ile zarabia kierowca zawodowy?

Nie ustają dyskusje na temat proponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury zmian w sposobie wynagradzania kierowców zawodowych. Jak faktycznie kształtują się w Polsce zarobki pracowników tej grupy zawodowej?

   Dobre źródło informacji na ten temat stanowi raport „Zarobki kierowców zawodowych w Polsce 2018”, przygotowany i opublikowany przez portal TransJobs.eu we współpracy z Polskim Instytutem Transportu Drogowego
   Raport powstał w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone w grupie 1600 polskich kierowców zawodowych oraz informacje pochodzące od pracodawców. Wśród respondentów 72,4% stanowili kierowcy z prawem jazdy C+E pracujący na zestawach z naczepą, 10,8% to kierowcy „solówek” (kat. C), 9,2% to kierowcy busów, a 7,6% to kierowcy autobusów oraz innych pojazdów wymagających specjalnych uprawnień. Respondentami w zdecydowanej większości byli mężczyźni (98,56%) zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę (94,2%).
   Ze względu na fakt, że podobny raport powstał w 2017 roku, możliwe było porównanie zarobków oraz określenie ich dynamiki wzrostu. Jak się okazuje, w zeszłym roku średnie zarobki kierowcy zawodowego wynosiły 4800 zł. Jest to kwota wynagrodzenia „na rękę”, w skład którego wchodzą: podstawa, diety oraz inne dodatki i premie. W 2018 roku średnie wynagrodzenie netto wyniosło już 5032 zł, co oznacza wzrost o 4,17%.
  
Struktura wynagrodzenia kierowcy
  
   Jak wiadomo, struktura wynagrodzenia kierowcy zawodowego jest dość zawiła w stosunku do struktury wynagrodzeń pozostałych grup zawodowych. Choć kierowcy dostają wysokie wynagrodzenie „na rękę”, należy pamiętać o tym, że sporą część tej kwoty stanowią nieoskładkowane diety. To oczywiście przekłada się na wysokość wynagrodzenia urlopowego czy wysokość przyszłej emerytury. Jak wynika z badań, połowa kierowców zawodowych na umowie o pracę ma zapisaną kwotę mieszczącą się w przedziale od minimalnej krajowej do 2000 zł netto (około 2780 zł brutto). 
  
7000 zł i więcej
  
   Jak pokazują przedstawione w raporcie dane, ponad 1/3 kierowców zawodowych w Polsce zarabia powyżej 6000 zł netto. Są to najczęściej osoby pracujące w ruchu międzynarodowym, z kategorią C+E w systemie pracy 3/1 lub 4/1. Wciąż jednak sporo (11,5%) kierowców zarabia mniej niż 2000 netto miesięcznie. Są to najczęściej osoby pracujące lokalnie na samochodach dostawczych lub busach. Zarobki powyżej 7000 zł „na rękę” deklaruje nieco ponad 20% kierowców. Zdecydowana większość z nich to kierowcy zestawu z naczepą (92%) pracujący na unijnych trasach międzynarodowych (90,7%). 
  
Co oferują pracodawcy?
  
   Średnie wynagrodzenie netto oferowane kierowcom przez pracodawców to około 5794 zł. Jeżeli chodzi o kwoty wynagrodzenia w umowie o pracę, to aż 22,8% pracodawców w umowie oferuje minimalną stawkę wynagrodzenia, czyli 1530 zł netto. Stawki w przedziale 1530 – 2000 zł oferuje 26,3% firm, a w przedziale 2000 – 3000 zł 19,3% firm. Nieco mniej niż 1/3 pracodawców oferuje na umowie kwotę wynagrodzenia netto powyżej 3000 zł.
   Jak podkreślają autorzy raportu, taka forma wynagrodzenia wynika z przepisów. Z jednej strony pozwala ona na zachowanie konkurencyjnych cen transportu, z drugiej jednak przekłada się na niskie składki chorobowe, emerytalne, jak również na ograniczoną zdolność kredytową pracowników.
  
Co przyniosą zmiany?
  
   Trwające obecnie dyskusje na temat konieczności zmian w przepisach toczą się wokół korzyści pracowniczych, lecz również wokół możliwych skutków wprowadzenia radykalnych zmian. Wśród nich najczęściej wymienia się gwałtowny wzrost kosztów pracowniczych (nawet o 20%), obniżkę wynagrodzenia netto kierowców, zmniejszenie konkurencyjności polskich przewoźników oraz falę bankructw małych firm, która prowadziłaby do wzrostu bezrobocia.
   Zdaniem twórców raportu wprowadzanie wszelkich zmian w sposobie rozliczania pracy kierowców powinno być rozciągnięte w czasie na lata i wdrażane etapami. Należy tworzyć mądre i przemyślane rozwiązania, na których nie ucierpi polska przedsiębiorczość oraz pracownicy zatrudnieni w polskich firmach. 
  
Z kompletnym raportem można zapoznać się na stronie Trans.INFO
  
  Żródło: Trans.INFO
Fot. Wikipedia/Veronica538