facebook
Aktualności
EUROPEJSKIE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z BOŚNI I HERCEGOWINY

Unia Europejska postanowiła przyznać 3 mln euro 49 małym i średnim przedsiębiorstwom oraz 8 spółkom z Bośni i Hercegowiny w ramach projektu wspierania konkurencyjności MŚP z rejonów dotkniętych powodzią.

   Projekt jest częścią europejskiego Programu ProLocal współfinansowanego przez Unię Europejską oraz niemiecki rząd, jego wdrażaniem natomiast zajmuje się Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) GmbH (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH). 
   Środki finansowe zostały przyznane tym przedsiębiorstwom, które reprezentują cztery najdynamiczniej rozwijające się sektory w BiH – przetwórstwo metali i drewna, agrobiznes i turystykę. Dzięki wsparciu ze strony UE firmy zyskają dostęp do nowych technologii oraz innowacji, co pomoże im lepiej przygotować się i stawić czoła rosnącej konkurencyjności na rynkach europejskich. 
   Jak powiedział szef delegatury UE i specjalny przedstawiciel UE w BiH, ambasador Lars-Gunnar Wigemark, wsparcie ze strony Unii jest konkretne, namacalne i przynosi rezultaty. W ciągu ostatnich 15 lat UE udzieliła dotacji w łącznej kwocie 55 mln euro w celu wsparcia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw z BiH. W ramach programu IPA 2016 planowane są kolejne dotacje w wysokości 15 mln euro. Wigemark zauważył również, że Bośnia i Hercegowina musi przyspieszyć reformy w celu zwiększenia konkurencyjności swojej gospodarki. Plan reform zakłada szeroko zakrojone działania promujące wzrost, inwestycje oraz poprawę perspektyw zatrudnienia dla wszystkich obywateli kraju.
   Wiceminister Handlu Zagranicznego i Stosunków Gospodarczych BiH Mato Franjicevic podkreśla, że europejski Program ProLocal ma istotne znaczenie dla Bośni i Hercegowiny. Program wspiera konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw z sektora MŚP, a także umożliwia lokalnym społecznościom sprostanie wyzwaniom związanym z rozwojem gospodarczym na poziomie mikro. Franjicevic jest przekonany, że Program, wraz z innymi działaniami podejmowanymi na wszystkich szczeblach władzy, pomoże powstrzymać negatywne trendy ekonomiczne. 
   Wybrane projekty, na które przyznano dotacje, zaowocują 20 innowacjami, stworzą 464 nowe miejsca pracy, a także włączą 200 rolników w łańcuch wartości. Ponadto oczekuje się, że średni wzrost sprzedaży oraz eksportu przedsiębiorstw objętych dotacjami wyniesie odpowiednio 13% i 16%. 
   
Na podst. IBNA
fot. Wikipedia/Julian Nitzsche