facebook
Aktualności
Bałkany Zachodnie-UE – kolejne spotkanie na szczycie

   Gospodarka, bezpieczeństwo i pojednanie – te trzy kluczowe obszary współpracy były w tym tygodniu jednymi z głównych tematów rozmów na szczycie w Londynie.

   Szefowie rządów, ministrowie spraw zagranicznych i ministrowie spraw wewnętrznych z Bałkanów Zachodnich (Serbii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry i Macedonii) wraz z ich odpowiednikami z kilku państw członkowskich UE (Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Włoch, Słowenii i Wielkiej Brytanii), premierzy Polski i Grecjii oraz przedstawiciele wysokiego szczebla UE spotykali się w dniach 9-10 lipca w Londynie, aby dalej wzmacniać współpracę regionalną, jak również współpracę pomiędzy regionem Bałkanów Zachodnich a Unią Europejską w celu kontynuowania i rozwijania procesu integracji tych krajów z UE.
   Uczestnicy szczytu omawiali m.in. kwestie związane ze stabilnością i rozwojem społeczno-gospodarczym, a także wzmacnianiem i ułatwianiem współpracy w zakresie polityki i bezpieczeństwa. W celu zwiększenia atrakcyjności regionu Bałkanów Zachodnich, będzie kładziony nacisk na dalszą realizację planu działania na rzecz ustanowienia Regionalnej Strefy Ekonomicznej, która ma wspierać handel i przyciągnąć inwestorów, tworząc tym samym nowe miejsca pracy. Po roku realizacji planu daje się już zaobserwować wzrost wymiany handlowej w regionie.
   Podczas szczytu omawiano także sposoby zwiększenia finansowania dla MŚP i firm rozpoczynających działalność, w tym także finansowania pozabankowego. UE, we współpracy z partnerskimi instytucjami finansowymi, zaproponowała nowy instrument gwarancyjny, który zostanie uruchomiony na początku 2019 roku w ramach wspierania inwestycji na Bałkanach Zachodnich. Przy początkowym zobowiązaniu UE w wysokości do 150 mln EUR w latach 2019-2020, celem gwarancji będzie pozyskanie dodatkowych środków w kwocie do 1 mld EUR na inwestycje w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy i integrację regionalną. Gwarancja umożliwi podział ryzyka finansowego w celu odblokowania prywatnych inwestycji w wielu sektorach, takich jak start-upy i MŚP, finansowanie działań związanych z klimatem i infrastrukturą, a także w sektorach cyfrowych i społecznych, co pomoże rozwiązać główne przeszkody utrudniające dostęp do finansowania w regionie.
   Reprezentująca UE na szczycie Federica Mogherini powiedziała: "W ostatnich latach wszyscy razem pracowaliśmy, aby przybliżyć region Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej pod względem politycznym, gospodarczym i pod względem bezpieczeństwa. I dostrzegamy teraz godne uwagi wyniki, rozwiązania dla najtrudniejszych problemów dwustronnych. Bałkany Zachodnie stale idą naprzód, a my dziś potwierdzamy, że jesteśmy razem z regionem na tej drodze, dzieląc się zobowiązaniem na rzecz naszej wspólnej przyszłości".
   Szczyt w Londynie jest częścią procesu berlińskiego - inicjatywy kilku państw członkowskich UE mającej na celu wsparcie wysiłków na rzecz wzmocnienia współpracy regionalnej i integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich.
  
  
Na podst. ec.europa.eu