facebook

Agencja Celna

Agencja Celna naszej firmy oferuje profesjonalną, kompleksową obsługę celną importu i eksportu towarów. 


Jesteśmy upoważnionym przedsiębiorcą AEO.

Posiadamy doświadczenie, wysoką pozycję na rynku, a także wyłączność na usługi agencyjne dla znanych krajowych i międzynarodowych firm.

W obrocie handlowym z krajami spoza UE zakres przedmiotowy naszych usług to:
- przygotowanie dokumentów do odprawy celnej,
- dokonywanie zgłoszeń celnych na mocy upoważnienia zgodnie ze Wspólnotowym Kodeksem Celnym,
- rozliczenie importowego podatku VAT w deklaracji podatkowej na mocy art 33a ustawy o podatku VAT,
- odprawy w procedurze uproszczonej, z wszelkimi udogodnieniami upoważnionego przedsiębiorcy AEO
- zabezpieczanie długu celno-podatkowego w imporcie,
- legalizacja świadectw pochodzenia,
- otwieranie karnetu TIR,
- udzielanie gwarancji tranzytowych w NCTS,
- magazynowanie pod dozorem celnym,
- reprezentacja przed jednostkami PIH, ZPH, Sanepid,
- doradztwo celne i składanie wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne.

W obrocie handlowym z krajami Unii Europejskiej oferujemy:
sporządzanie i wysyłkę do właściwych organów celnych deklaracji INTRASTAT;
wypełnianie i składanie deklaracji akcyzowych AKC-U od nabytych samochodów osobowych, z wyceną wg EUROTAX'u.


Posiadamy świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO.   Status upoważnionego przedsiębiorcy upoważnia nas do szeregu uproszczeń w realizacji procedur celnych na rzecz naszych klientów.   Istotne jest to, że AEO ( Authorised Economic Operator) jest znakiem rozpoznawalnym na rynku międzynarodowym, upoważnia do korzystania z przywilejów w urzędach celnych na świecie i   jest marką rekomendowaną przez Światową Organizację Cła.  Znak AEO wyróżnia nas spośród innych przedsiębiorców. Zostaliśmy uznani za  solidnych partnerów administracji celnej i przedsiębiorstw w handlu międzynarodowym.


Nasza agencja celna pracuje równolegle do godzin pracy lokalnego magazynu i urzędu celnego aby w pełni wykorzystać dostępny czas ( poniedziałek - sobota  8.00 - 16.00 )

Na potrzeby obsługi celnej ładunków eksportowych oraz importowych prowadzimy miejsce uznane do stosowania procedur celnych oraz miejsce stosowania procedur uproszczonych.
 
Na pytania związane z odprawami celnymi odpowiedzą nasze agentki:

Monika
tel.+48 32 780 11 11

MK@balkanexpress.com.pl

AC@balkanexpress.com.pl

Joanna
tel.+48 32 780 11 11

JC@balkanexpress.com.pl

AC@balkanexpress.com.pl

 

Uproszczona procedura odpraw celnych daje wymierne korzyści:

- wyeliminowanie oczekiwania w kolejce do urzędu celnego

- status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany we wszystkich krajach członkowskich UE

- możliwość składania mniejszej ilości dokumentów na potrzeby przywozowej/wywozowej deklaracji skróconej

- wybór miejsca przeprowadzenia kontroli – na wniosek upoważnionego przedsiębiorcy po uzgodnieniu z organem celnym

- priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli – przeprowadzenie kontroli poza kolejnością

- mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych.

Każdy klient na linii drobnicowej ma możliwość skorzystania z okazji - deklaracja importowa lub eksportowa za 10 złotych.
Szanując naszych dotychczasowych klientów zapraszamy do przesłania zamówienia na 3 kolejne odprawy w cenie promocyjnej.
Nasi nowi klienci otrzymują ten sam przywilej.

Jak skorzystać z tej propozycji?

1. Wyślij wiadomość pod adresem MR@balkanexpress.com.pl – w tytule wpisując DEKLARACJA ZA DYCHĘ

 2. Polub nas na Facebook-u    

pozostaje już tylko cierpliwie czekać na informację zwrotną


Uwaga:
Promocja dotyczy deklaracji celnych jednopozycyjnych, nie dotyczy pozostałych usług agencji celnej.
Promocja dotyczy złożonych zleceń stałych.