facebook
Aktualności
ALBANIA NA DRODZE KU STABILIZACJI GOSPODARCZEJ
Pod koniec lutego Albania pomyślnie zakończyła 3-letni program mający na celu przywrócenie wzrostu gospodarczego oraz przejęcie kontroli nad gwałtownie rosnącym zadłużeniem publicznym.
   Program opracowany i wdrażany przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Walutowego – organizacji ONZ zajmującej się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie – rozpoczął się w 2014 roku, kiedy to albańska gospodarka wyhamowała niemal do zera z powodu kryzysu gospodarczego w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Albanii, tj. we Włoszech i w Grecji. Dla Albanii był to także okres gwałtownego wzrostu poziomu publicznego zadłużenia, który nastąpił z powodu kumulacji kilku niesprzyjających okoliczności. Pożyczka w wysokości nieco ponad 400 mln dolarów udzielona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy pomogła Albanii stawić czoła tym ekonomicznym wyzwaniom.
   Jak podkreśliła przedstawicielka MFW, program pozwolił wprowadzić Albanię na ścieżkę zmierzającą ku uzdrowieniu finansów publicznych. Dzięki zaangażowaniu władz albańskich MFW mógł wspierać wdrażanie reform kluczowych dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Program wzmocnił struktury instytucjonalne, zredukował zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego kraju i pomógł utrzymać stabilność ekonomiczną pomimo trudnych warunków.
   Do osiągnięć programu należy zaliczyć m.in. zmniejszenie dziury budżetowej o 3% wartości PKB, wzrost gospodarczy wynoszący ponad 3% oraz zmniejszenie długu publicznego. Albania musi kontynuować swoje wysiłki w celu wzmocnienia wzrostu oraz elastyczności swojej gospodarki. W tym celu MFW zaleca m.in. dalsze obniżanie długu publicznego i ograniczanie potrzeb pożyczkowych państwa, reformę podatku od nieruchomości, zwiększenie efektywności w zarządzaniu finansami i zmodernizowanie administracji podatkowej.
  
  
Na podst. Albanian Daily News